FacebookTwitter

Práca

Vyštudovala som marketing a momentálne sa zaoberám projektovým manažmentom. Začala som v IAB Slovakia (predtým Asociácia internetovej komunikácie), kde som ako výkonná manažérka a neskôr ako výkonná riaditeľka mala na starosti chod celej asociácie.

V roku 2012 som prešla do Piano Media ako marketingová manažérka, kde som zastrešovala marketingovú komunikáciu a podieľala som sa na produktovej stratégii Piana.

V odbore marketingová komunikácia som si urobila doktorát a následne som pôsobila tri roky ako odborná asistentka na FMK UCM. Učila som predmety Marketingové stratégie, teória marketingovej komunikácie a v angličtine predmety Marketingová komunikácia a Prípadové štúdie.

Ako externá konzultantka pre marketing som spolupracovala s Profesia.sk, mestom Senec a s Mestkým kultúrym strediskom v Senci.

Ako dobrovoľníčka som bola súčasťou tímov UniCamp, Startup Weekend Bratislava, TEDxBratislava a MONO.sk.