FacebookTwitter

Pedagogická činnosť

Počas doktorandského štúdia som viedla semináre Teórie marketingovej komunikácie v druhom ročníku bakalárskeho štúdia, občas som čosi odprednášala aj v rámci Marketingových stratégií v tom istom ročníku. Neskôr som učila na bakalárskom stupni Vzťahy s médiami prvákov a Prípadové štúdie druhákov.

Viedla a oponovala som aj záverečné práce a práce Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Tu je zoznam tých, ktoré som viedla: